marți, 27 septembrie 2011

Talita Kumi- Inviind pe drumul Damascului


(sau despre moartea unei actrite la 33 de ani)

"Cartea de faţă -AICI- este un veritabil Jurnal al învierii sufleteşti. Autoarea, o descedentă din neamul lui David, este o replică feminină a lui Steinhardt. Timidă, dar nu mai putin fascinantă…" PS Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului

Oare cât este de departe scena Teatrului Naţional de porţile mănăstirii? Oare cum s-ar putea apropia cineva astăzi, când credinţa creştină este atât de defăimată, de sfânta taină a Botezului, după ce a cunoscut desfătările acestei lumi? Oare cât de anevoioasă este calea care duce de la păcat la virtute? Monica Fermo ne răspunde la fiecare dintre aceste întrebări, făcându-ne martori căderilor şi ridicărilor de care a avut parte in viaţa ei. În Sfânta Scriptură citim ca Hristos i-a spus unei fete care murise: Talita kumi – adică Fetiţo, scoăla-te – şi fata a înviat. Acelaşi Hristos a chemat-o si pe Monica Fermo la Învierea din moartea duhovnicească ce o cuprinsese. Şi ea a răspuns. A pornit pe calea Învierii. Despre care cartea de faţă dă mărturie…" (Editorul)

"Monica Fermo fost actriţă a teatrului naţional până la 33 de ani, când a murit. A murit pentru lume şi a renăscut întru Hristos ca Maica Ecaterina." Oana Jindiceanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu