sâmbătă, 31 iulie 2010

Postul Adormirii Maicii Domnului„Aleasă prin sfatul preştiutor şi înainte de veci al lui Dumnezeu, preînchipuită şi propovăduită înainte de naştere prin Duhul Sfânt“, cum spune Sfântul Ioan Damaschinul în „Dogmatica“ sa, Maica Domnului este cea mai cinstită între sfinţii Bisericii, fiindcă prin ea a încetat întristarea şi a răsărit Hristos, bucuria lumii. Postul închinat Adormirii Maicii Domnului, care tocmai a început, este un prilej de reflecţie asupra stării noastre duhovniceşti şi de reapropiere spirituală de Dumnezeu prin rugăciune şi fapte bune. Despre originea şi evoluţia acestui post în istoria Bisericii şi rânduiala liturgică pe care creştinii ortodocşi o urmează în cele două săptămâni de la începutul lunii august ne vorbeşte părintele Daniel Bărîcă, preot la Biserica „Buna Vestire“ din Capitală şi membru în Comisia de Liturgică a Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Maica Domnului - ajutătoarea tuturor celor care o cheamă în rugăciune

Părinte Daniel Bărîcă, ce reprezintă Maica Domnului pentru cultul ortodox în general şi pentru viaţa creştinilor în special? Cum trebuie să parcurgă acest post credincioşii Bisericii?

Fiind Mama Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului trebuie să i se acorde o cinstire deosebită. În cultul ortodox, după Persoanele Sfintei Treimi, cea mai înaltă cinstire se acordă Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria. Noi avem posibilitatea în acest post, mai mult decât în celelalte perioade ale anului, deşi permanent noi trebuie să aducem rugăciuni Maicii Domnului, să ne apropiem duhovniceşte mai mult de ea, să ne spălăm de păcatele noastre. E nevoie să trăim mai aproape de Dumnezeu şi, cu ajutorul Maicii Domnului, acest lucru este mai uşor. Ea este ocrotitoarea tinerilor, a copiilor. Ea sprijină pe cei căsătoriţi. Este ajutătoare celor necăjiţi. E bucuria celor întristaţi, aşa cum o mărturiseşte unul dintre Acatistele închinate ei. Ea e ajutătoarea tuturor celor ce o cheamă în rugăciune. Trebuie să postim pentru a recâştiga, cum spun Sfinţii Părinţi, raiul pierdut. Totodată, într-o lume în care este vădită influenţa diavolului asupra oamenilor, trebuie să postim pentru că „acest neam al diavolilor iese numai cu post şi cu rugăciune“, aşa cum ne spune Mântuitorul Hristos. Este bine ca toţi creştinii ortodocşi să cerceteze biserica, să se spovedească şi să se împărtăşească în această perioadă a Postului Adormirii Maicii Domnului. Astfel vom ajunge la comuniunea mai deplină cu Hristos, prin Maica Sa.

Creştinii ortodocşi tocmai au intrat în Postul Sfintei Maria. Cum s-ar încadra această perioadă între formele de preacinstire acordate Maicii Domnului?

Postul Adormirii Maicii Domnului este una dintre formele de preacinstire a Maicii Domnului. Lui Dumnezeu îi acordăm o cinstire absolută sau latria, Maicii Domnului îi acordăm preacinstire sau supravenerare, iar celorlalţi sfinţi - cinstire. Trebuia să existe o formă deosebită de cinstire a Maicii Domnului în raport cu ceilalţi sfinţi, pentru că, aşa cum mărturisim în rugăciunile şi slujbele noastre, ea este „mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii“. Maica Domnului este Maica Vieţii, cea care a născut pe Hristos Mântuitorul şi care ne ajută la mântuire prin rugăciunile de mijlocire către Fiul său, Biruitorul morţii. Noi, ortodocşii, ţinem acest post în cinstea Maicii Domnului pentru a ne pregăti duhovniceşte să întâmpinăm marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului şi a trecerii ei cu trupul la cer. După Tradiţia ortodoxă, însăşi Maica Domnului s-a pregătit pentru trecerea ei la cele veşnice prin post.

După Sfântul Simeon al Thesalonicului („Patrologia Graeca 155, col. 901“), acest post este ţinut pentru a cinsti şi mai mult cele două praznice care sunt în această perioadă, adică Schimbarea la Faţă a Mântuitorului Hristos (6 august) şi Adormirea Maicii Domnului (15 august). Prima sărbătoare este dătătoare de lumină, iar a doua este aducătoare de milostivire şi de mijlociri înaintea lui Dumnezeu pentru noi, oamenii.

Acest post este, în Biserica Ortodoxă, după cel al Paştilor şi al Crăciunului, al treilea ca însemnătate. Pe toate cele patru posturi se clădeşte spiritual biserica fiecărui creştin ortodox, ca pe patru stâlpi ai urcuşului anual către mântuire. Sfântul Apostol Pavel ne spune: „Oare nu ştiţi că voi sunteţi biserică a Duhului Sfânt şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?“ (I Cor. 3, 16). Această biserică a sufletului nostru trebuie înălţată prin anumite rânduieli bisericeşti, iar postul ajută la înălţarea spirituală a sufletului nostru. Postul Sfintei Maria sau al Sfintei Mării, aşa cum este el cunoscut în popor, începe la 1 august şi se sfârşeşte în ziua Adormirii Maicii Domnului (15 august). Anul acesta are o specificitate, postul începând cu o zi mai înainte, pentru că vineri, 31 iulie, este tot zi de post şi se lasă sec în seara zilei de joi, 30 iulie. Postim de mâncărurile „de dulce“ (carne, lactate, peşte). Anul acesta, praznicul Adormirii Maicii Domnului cade sâmbăta, deci se poate mânca de dulce în ziua praznicului, dar în anii în care sărbătoarea cade miercuri sau vineri, se dezleagă numai la peşte, untdelemn şi vin în această zi.

Cititi mai departe AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu