sâmbătă, 13 septembrie 2014

pacostele noastre ”Nu fi dulce, căci te vor mînca; nu fi amar, căci te vor scuipa”.

Purtarea cu dulceață cu oamenii aduce multe foloase - toți te cred un om de treabă și ai doar de cîștigat, zice proverbul - totuși vezi ca această îndeletnicire să nu te facă ”prea dulce”, pentru că te vor năvăli toți cei care te cred bun și milostiv (iar tu știi că nu ești) pînă cînd nu vei mai putea face față și atunci vei deveni victima propriei dulceți afișate - te vor mînca chiar cei cărora te-ai străduit să placi. 

De această pacoste poți scăpa printr-un compartament mai sever (amar), dar și această calitate trebuie dozată pentru ca oamenii să nu te evite cu desăvîrșire, căci ”te vor scuipa” și vei rămîne singur, iar omul singur nu poate face mare treabă. 

Morala proverbului este: 

fii atît de dulce cu ceilalți cît poți acoperi prin fapte 
și atît de amar, cît să nu stingi dragostea. 

Parintele Savatie Bastovoi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu