miercuri, 4 decembrie 2013

masura si ascultarea"Fiecare dintre stihii isi pastreaza drumul sau si nu-si depaseste propria masura; asculta de porunca Stapanului si-si indeplineste lucrarea ei." - Sf. Ioan Gura de Aur, Omilii la Facere

Părintele Savatie Baştovoi afirmă că etimologia cuvântului smerenie vine de la slavonul „mera” care înseamnă „măsură”. Sensul vechi al cuvântului smerit este „a reveni la adevărata măsură”, „a deveni ceea ce eşti cu adevărat”. A fi smerit înseamnă a cunoaşte adevărul despre tine însuţi, a-ţi cunoaşte măsura. A ne smeri înseamnă a cunoaşte cine suntem.
Omul îşi poate defini în multe feluri „măsura”. Există un invariant al vieţii noastre, indiferent cine suntem şi ce facem sfârşim la fel. De aceea, măsura noastră este moartea. Smerindu-ne regăsim dimensiunile efemere, ne readucem aminte raporturile de mărime între noi şi univers.

Sa stam bine
Sa stam cu frica
Sa luam aminte!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu