duminică, 1 decembrie 2013

cantec aroman musat
Am gasit traducerea unui minunat cantec aroman, 
traducere pe care o caut de cativa ani.

În 1985 poetul aromân Atanasie Nasta publica o antologie de poezie aromână, primul poet selectat fiind Mihail Nicolescu (1835 Târnova, Macedonia/Turcia -1865), cu 3 poezii, a ale căror versiuni româneşti îmi aparţin.

Sclavulu (Sclavul)

Spune-ňi, bre gione, ocļul de-amură
ţi eşti tine un Armânaşu?
Budzăle-aroşe, muşata-ţi gură,
s'mi alaşi 'nă oară dulţe s'li başu.

(Spune-mi, măi june, ochiul ca mura
ce eşti tu un Aromân?
Buzele roşii, frumoasa-ţi gură,
să mă laşi o dată dulce să le sărut.)


Nu ştiu, bre gione, di cându tine,
ti vidzui prota, greu lîndidzîi,
de-atumţea somnul fudzi di mine,
ca ţeara, gione, ah mi tuchii!

(Nu ştiu, măi june, de când
pe tine te văzui prima dată, greu mă îmbolnăvii,
de atunci somnul fuge de mine,
ca ceara, june, ah mă topii!)

Iţido lucru ţ-il liau tru mînă,
tot îňi si pari că-i mîna ta
şi-atumţea lăcrăňi ca dit fîntînă
cură, bre gione, dit geana mea.

(Orice lucru pe care-l iau în mână,
tot mi se pare că-i mâna ta
şi atunci lacrimi ca din fântână
curg, măi june, din genele mele.)

Haide, bre gione, preacli s-nă faţim
un trup şi-un suflit doiļi s-avem,
aestă bană doiļi noi s-u treaţim
scafa di moarte doiļi s-u bem!

(Haide, măi june, pereche să fim
un trup şi-un suflet amândoi să avem
această viaţă amândoi să o trecem
paharul morţii amândoi să-l bem!)

Ţe easte gione, aistă tăţeare?
Ocļiul di 'năoară că ţe-l aplicaşi?
Ah, n-ai tri mine, n-ai vărnă vreare,
fudzî, fudzî, m-alaşi, mi vătămaşi?

(Ce este june, această tăcere?
Ochii de altădată de ce-i coborâşi?
Ah, n-ai pentru mine, n-ai vreo dorinţă,
fugi, fugi, mă laşi, m-ai ucis?)

- Ascultă ghine, feată mărată,
ştiu şi cunosc, tră mine ai doru,
ţi s’fac, sclavu escu, inima-i dată
jurai pri cruţe altei amoru!

(Ascultă bine, biată fată,
ştiu şi cunosc, pentru mine ai dor,
ce să fac, sclav sunt, inima-i dată
jurai pe cruce alteia amor!)

Aestă easte a mea tăţeare
şi ocļi dinoară tra ţea-li aplicai,
De-aţea tră tine nu-am altă vreare.
Ma ştii, ţe soro? Frate s'mi ai!

(Aceasta este a mea tăcere
şi ochii de altădată de aceea îi coborâi
 De aceea pentru tine nu am altă dorinţă.
Dar ştii, ce, soro? Frate să mă ai!)

preluat (cu multumiri) de AICI Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu