vineri, 13 septembrie 2013

Bunule din ceruri, iarta-ma

„ Care sunt roadele rugăciunii lui Iisus ?

Primul rod al rugăciunii lui Iisus este înstrăinarea gândurilor minții de la lucrurile cele frumoase ale lumii, după Sfântul Diadoh care zice:  Cela ce intră de-a pururi în inima sa, se înstrăinează de toate cele frumoase ale viieții  ( Filocalia, vol. I, pag. 36l ). 

Al doilea rod al rugăciunii lui Iisus este vederea grozăviei celei ticăloase a sufletului cu care s-a întinat prin simțiri și prin gânduri rele. Prin această vedere câștigă omul smerenie, plâns, lacrimi, după mărturia Sfântului Grigorie Palama. 

Al treilea rod al rugăciunii celei gândite a inimii este ca prin întoarcerea minții în inima, atât mintea cât și inima omului se fac ca o oglindă curată în care nevoitorul își cunoaște mișcările cele viclene ale gândurilor sale, și așa cheamă pe Iisus spre ajutor ( Filocalia, vol. IX, Cuvântul 28 ). 

Al patrulea rod al rugăciunii celei gânditoare a inimii este curățirea firii, precum și lucrarea pentru curățirea firii, dată mai presus de fire de dumnezeiescul dar al Prea Sfântului Duh. 

Al cincilea rod al rugăciunii inimii este ca, intrând mintea în inimă ca să vorbească acolo cu Cuvântul cel înăuntru așezat, nu rămâne fără de mare bucurie și veselie duhovnicească, după cum despre aceasta arată Iosif Vrinie și Nichita Monahul cel din singurătate. 

Al sașelea rod al rugăciunii celei duhovnicești este ca prin această rugăciune se afla darul lui Dumnezeu cel ascuns în inimă. 

Al șaptelea rod al rugăciunii lui Iisus este ca prin pomenirea cea necurmată a numelui lui Iisus, se naște în suflet dragostea cea către Hristos. 

Alte roade ale rugăciunii celei gândite sunt și acestea : adunarea cugetelor, evlavia, smerenia, luarea aminte de sine, umilința, frica de Dumnezeu, pomenirea morții, liniștea inimii despre gânduri, concentrarea atenției în inimă și căldura cea duhovnicească.”

(Arhimandrit Cleopa Ilie, Arhimandrit Ioanichie Bălan, Lumina și faptele credinței, Editura Doxologia, p. 71)

preluat de pe: doxologia.roSa coboram asadar mintea in inima si sa nu-i lasam pe vrajmasi sa ne tulbure pacea!
"Fericiti facatorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema."
Si sa nu uitam ca daca cu binele nu putem face bine, nici cu raul nu il vom face!

Doamne ajuta!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu