miercuri, 26 septembrie 2012

jocul de-a scena, din punctul de vedere al lui Saturn


"Ştiind că mulţi nu sunt interesaţi de evoluţia spirituală, ci doar de o
dezvoltare personală sau de o optimizare a relaţiilor sociale pentru a-şi schimba viaţa în sine, pentru a trăi confortabil sau pentru a simplifica scopul, menirea şi acţiunea aici, îndemnul spre spirit devine un mare paradox al acestui an. Când Saturn intră în scenă oamenii, în general, nu i se pot opune, pentru că argumentele vin prin evenimente, iar evenimentele prin persoane. În felul acesta, fără nicio explicaţie logică, privită la modul general, ci doar particularizat de individ prin relaţiile sale, atingerea spiritului devine un evenimente extrem de personal, o şansă prin care oamenii îşi pot optimiza demersurile programate în acest an."


" (...) există un îndemn major spre a ne asuma responsabilitatea, povara,
spre a gândi cu sufletul, spre a înţelege lipsurile şi a le trece în categorii noi, în care nu le-am mai aşezat până acum, de a schimba durerea în comedie şi a sublima suferinţa într-un misticism aparte, valorile lui Saturn sunt din capul locului surse de elevare şi stabilitate. (...) multe din gânduri, din contacte, se schimbă, devin vii, cuprinzătoare
sau rapace, negativiste, caustice, însă, în acest stadiu, nu ies din determinismul astral acela de a proba, de a încerca dacă individul merita sau nu să primească o atingere, să fie prins de şansă, noroc, de senin, linişte.
 

Această trăsătură saturniană cu care luăm contact trei sferturi din an ne duce spre
descoperirea unei dimensiuni personale noi. Mulţi, prin intermediul lui Saturn, vor înţelege de la 2012 că destinul nu este chiar aşa dur şi că sublimarea suferinţelor se face în primul rând prin selecţie, prin disciplina şi înţelegerea textelor cu care intrăm în contact. (...) Cel care va dori să se ridice deasupra condiţiei sale va privi această selecţie ca pe un
beneficiu al destinului şi nu se va complica urmărind în care dintre cele două tabere este situat, ci va lucra pentru binele său sau al comunităţii într-un mod detaşat şi eficient. Este lesne de înţeles că vibraţia lui Saturn în cele 9 luni de tranzit prin Balanţă, în care jumătate şi-o petrece în retrogradare, ne aduce o şansă, un noroc, acela de a ne ridica dincolo de condiţionările clasice, de a depăşi o limită şi abia prin asta destinul să comporte un salt evolutiv important."


În sectorul personal, Saturn în Scorpion este o nesfârşită sursă de scandal. El îi face pe
oameni să ajungă la confruntări pentru că impune regula rigidă ca singura soluţie de supravieţuire. Fără ordine, fără disciplină, fără a impune reţinere şi autocontrol, Saturn nu poate promite nimic, el nu-i poate garanta individului că poate să-l umple de abundenţă, de bunăstare, de relaţii, de apreciere. Severitatea acestui semn ne aminteşte de instrucţia militară, de regulile stricte ce se practică în şcolile catolice, de severitatea studiului pe care şi-o impun cei care doresc să folosească timpul cât mai eficient. Pornind de la aceste frământări date de dorinţa de progres, de putere, mulţi se vor expune unui program drastic de muncă, de efort, de studiu, de călătorie. Chiar dacă la suprafaţă totul pare construit sub impulsul unei forţe anume, în realitate, cei neinstruiţi ajung să-şi ucidă iubirea şi să şi-o înlocuiască cu o linişte metafizică nefericită în faţa căreia să citim dezamăgirea faţă de viaţă, nu dragostea faţă de lumina spiritului, dezgustul faţă de tot ceea ce este trecător, nu fascinaţia unei lumi aflată mereu în schimbare. Fiind vorba despre Scorpion, multe se vor desfăşura într-un registru extrem de personal, atât de intim încât nimic din ceea ce se consuma să nu fie afişat în afară. (...)


Se poate vorbi aici despre voinţă, despre frică, despre ambiţie, despre lipsa de compasiune prezentată ca exemplu pozitiv, ducându-se o luptă împotriva unui inamic periculos, mic, dar văzut disproporţionat. Negativitatea Scorpionului, vis a vis de putere şi foloasele ei, se extrage acum din trăsăturile Leului, cel care se simte important nu atât în faţa marilor evenimente, marilor făclii ale omenirii, ci în faţa celor pe care el însuşi le declară mari, în faţa a ceea ce el însuşi exagerează. Scorpionul, în calitate de gazdă a lui Saturn, pe acest segment al vieţii personale, strânge în jurul său învăţăminte de viaţă, vorbe de duh, secrete ale succesului său persoanel pe care le deţine pentru a fi sigur că atunci când i se consumă tot materialul intern, tot elementul care îi alimentează ambiţia, să apeleze la formule magice ori la persoanele care le folosesc pentru a întoarce totul în favoarea sa.
 

Ca într-o poveste frumoasă în care binele învinge, forţa gândului, dorinţa de a face bine sau de a înclina balanţa în favoarea unui bine extras dintr-o serie de evenimente cu final pozitiv face din tranzitul lui Saturn din Scorpion un element de referinţă în destinul personal. Saturn, fiind un stăpân al celor solitari şi pacifişti, al celor care prefera drumul cel mai scurt şi mai abrupt, nu se va împăca însă cu toate mişcările de culise ale Scorpionului şi, mai puţin în 2012, dar în general în timpul acestui tranzit, ce se va încheia pe 23 decembrie 2014, va aduce crize de personalitate cu atât mai mult cu cât ne preocupăm mai tare de autoperfecţionare sau autodepăşire.

Aşadar, cum o dai şi cum o întorci, tot nu-i bine, tocmai de aceea, în aceste trei luni de
tranzit al lui Saturn prin Scorpion din 2012 vom lua contact cu o extremă stranie a lui Saturn, aceea de a se oferi pe sine drept exemplu de suferinţă, adică de a se supune la privaţiuni cu mare bucurie, chiar dacă durerea suferinţei nu este deloc uşor de acceptat şi de a spune celorlalţi „Învăţaţi de la mine cum să nu faceţi!”. Această atitudine nu este autoflagelare, ci mai curând o autocompătimire pe care orice intrat în stadiul incipient al evoluţiei sale, îl parcurge. Înţelegem, astfel, ca Saturn în Scorpion va realiza un proces de iniţiere cu noi toţi, însă nu toţi se vor folosi de ceea ce le oferă acum destinul. Cei care s-au interesat de evoluţia spirituală sau de dezvoltarea personală, ştiu că în faza incipientă, când volumul de informaţii este suficient de mare, survine o formă mascată de
saturaţie care se prezintă sub forma exprimărilor laconice, a laudei de sine ce nu poate fi susţinută de exemple, a golurilor informaţionale ascunse printr-o stima de sine şi menţinute artificial ori doar prin motivul lui „eu ştiu”, nu prin dovada lui „eu pot”. Aceasta este o intersecţie, o răscruce, unde un demon le poate cumpăra sufletul. Vânzând iluzii, pot ajunge într-o zonă a succesului imediat care scurtează viaţa sacră şi o banalizează pe cea care rămâne, scufundând-o într-o licoare ciudată unde succesul şi insuccesul vin tot prin intermediul celor care nu au depăşit stadiul de începători şi care plutesc asemenea bancurilor de peşti în derivă, în aşteptarea unei plase mari şi încăpătoare pentru a sfârşi într-o conservă frumos decorată şi intitulată „king” sau „best of...”.


Nevoia de cunoaştere vine dintr-un simţ al fiinţei, însă simplul fapt că-ţi doreşti să cunoşti
nu te protejează de durerosul început, de pericolul pe care îl prezintă deriva, pierderea identităţii personale pentru un element fals, incomplet, depreciat, care se ridică deasupra doar pentru faptul că se află în dezordine de mai mult timp şi ştie cum merg treburile în acvariu, în balta de la marginea satului, când vine ploaia sau când îngheaţă apa la suprafaţă. Aceşti lupi în haine de oaie sunt în 2012 liberi ca păsările cerului şi dispuşi să dezvolte un mecanism de captare a atenţiei mult mai eficient, mult mai puternic şi mult mai solid, pentru că îşi coboară rădăcina mai adânc în pământ unde găseşte mai multă apă, mai multă hrană.
Cei care depăşesc stadiul de început descoperă, în primele nouă luni ale anului, că viaţa
uscată prinde viaţă şi că puterile le revin din nou. Ştiu însă că nimic nu este întâmplător şi pentru a-şi explica această minune vor face des trimitere la perioada retrogradării lui Saturn (7 februarie – 25 iunie 2012). (...)


Jocul de-a scena, din punctul de vedere al lui Saturn, are de întâmpinat două mari probleme fundamentale: seriozitatea sentimentelor şi creativitatea dezvoltată pe marginea rolului. Aceste două elemente şi în practicarea meseriei de actor fac diferenţa dintre o creaţie de calitate şi una de duzină, dintre un actor talentat, aplecat cu seriozitate asupra muncii sale, şi unul superficial căruia îi ajunge că se află din când în când pe scenă pentru a-şi atribui calităţi pe care nu le are."

Merita recitit intregul articol. 
Pentru cei care vor sa alfe mai multe despre Saturn, pag. 11.    :)

 2012- Un an al extremelor, Gheorghita Coser

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu