duminică, 18 mai 2014

Sophia


Icoana „Înțelepciunii lui Dumnezeu“ (Rusia, regiunea Vologda).

Înțelepciunea, arătată încă din Vechiul Testament ca o persoană - a fost identificată, în timpurile Nou Testamentare, cu Mântuitorul Iisus Hristos. Pildele lui Solomon ne spun: „Înțelepciunea și-a zidit casă rezemată pe șapte stâlpi, a înjunghiat vite pentru ospăț, a pregătit vinul cu mirodenii și a întins masa sa. Ea a trimis slujnicele sale să strige pe vârfurile dealurilor cetății: Cine este neînțelept să intre la mine!, și celor lipsiți de buna-chibzuială le zice: Veniți și mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care eu l-am amestecat cu mirodenii. Părăsiți neînțelepciunea ca să rămâneți cu viață și umblați pe calea cea dreaptă a priceperii!“ (Pilde 9, 1-7 ș.u.) 

În Noul Testament se precizează: „Dar pentru cei chemați, și iudei, și elini: pe Hristos, puterea lui Dumnezeu și Înțelepciunea lui Dumnezeu“. (I Corinteni 1, 24) 

Icoana „Înțelepciunii lui Dumnezeu“ („Sofia“), se prezintă astfel: în centru este Înțelepciunea, ca un înger în haine imperiale, cu părul lung, cu fața și mâinile ca focul, cu aripi de foc, cu o coroană de aur. În mână ține un sceptru și un sul strâns. El stă pe un tron. Acesta este înconjurat de un nimb turcoaz. În unele reprezentări nimbul e ornamentat și cu stele de aur. De o parte și de alta a tronului se află Maica Domnului – în dreapta, și Sfântul Ioan Botezătorul – în stânga, în atitudini evlavioase, care amintesc de icoana Deisis, a Dreptei Judecăți. În unele icoane „Sofia“ și ei au aripi. Maica Domnului Îl ține pe Fiul Său, într-o sferă. Deasupra Înțelepciunii se află icoana Mântuitorului mult milostiv, pe tron de îngeri și evangheliști. Iar deasupra Acestuia este un alt tron, pe care sunt pregătite materiile Sfintei Jertfe. Înțelepciunea este personificată de Hristos, cu toate că este o trăsătură comună, în aceeași măsură, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, înțelepciunea desăvârșită. Și această Icoană „Sofia“ indică împlinirea tainicelor profeții ale Vechiului Testament, în Persoana lui Hristos, fiind chiar mai apropiată de viziunea misterioasă oferită de Apocalipsă, despre Hristos – Împăratul și Judecătorul făpturii, Centrul universului. 

„Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El și pentru El. El este mai înainte decât toate și toate prin El sunt așezate. Și El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morți, ca să fie El cel dintâi întru toate. Căci în El a binevoit (Dumnezeu) să sălășluiască toată plinirea. Și printr-Însul toate cu Sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El, prin sângele crucii Sale.“ (Coloseni 1, 16-20; vezi și Epistola Sfântului Pavel către Evrei, cap. I) Icoane de tipul „Sofia“ există în Kiev, în Novgorod, în Moscova, dar și în alte locuri. Cea mai veche icoană cunoscută, a „Înțelepciunii lui Dumnezeu“, datează din sec. V. În alte părți din spațiul ortodox, Icoana „Sofia“ este cinstită la 15 august.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu